Byggprojekt:

Norge: Villa Resell

 

Fristående treplansvilla på ca 150 kvm. Bebodd källarvåning + två plan.

Helbetongvilla i ordets rätta bemärkelse. Hela villan tillverkas i Resaro's betongelement. Även yttertaket är utfört i betongelement (Dock homogena block). Väggar med fastgjuten värmeisolering utvändigt.

Ritad av Arkitekt Resell Arkidéco A/S i samarbete med Resaro AB. Resaro har upprättat konstruktions- och ventilationsritningarna.

Tre plan med Resaro bjälklagselement ger golvvärme i alla våningarna.

Bygg-Element Stjørdal A/S har tillverkat Resaro betongelement för hela villan.

De har investerat i nya hängformar för bjälklagselementen för att kunna gjuta flänsar och skiva i ett och samma arbetsmoment - Rationell tillverkning.

Väggarna i Resaro's design med den patenterade tandade infästningen. Invändig betongskiva med fastgjuten isolering och puts utvändigt. (Inga köldbryggor genom värmeisoleringen).

Även i detta speciella hus har kostnaderna kunnat hållas låga i och med att Resaro's energisystem används, samt att alla installationer görs inuti bjälklagen.
P R E F A B M O N T A G E


Bottenbjälklaget läggs ut på ett lager cellplast.

 

 

 

 

 

 

 

Källarvåningens väggar monteras stående på bottenbjälklaget

på en hylla av inbyggda förstärkande kantbalkar.

 

 

 

 

 

Källarvåningen inte dyrare än en övervåning med Resaro- systemet.

Fullvärdig bostad med varma golv.

Väggar med fastgjuten väggisolering.

 

 

 

 

Konstverk i betong

Cellplatsen putsas utvändigt

 

 

 

 

 

 

Entréplanet

Tak och väggar färdiga för målning eller tapetsering.

Alla installationer görs inuti bjälklagen.

Dolda men åtkomliga.

 

 

 

 

Bjälklagens upplagständer passar i väggarnas urtag

Bjälklagen ger en centrisk belastning på väggen under utan att verka böjande på denna.

Väggen ovanför vilar enbart på undre väggens tänder.

 

 

 

 

 

Detalj av uppläggnings- tänderna.

"Laxstjärt- formade" urtag och tänder eleminerar behovet av ståldubbar.

Ger elastisk uppläggning utan betongkontakt.

Ger mindre ljudöverföring All belastning på väggen verkar centriskt och utan böjande moment.

Utan böjande krafter på väggen kan betongskivan göras tunnare och mer isolering i väggarna får plats på utsidan av stommen med bibehållen väggtjocklek.

Dessutom utan köldbryggor i isoleringen!

Ett sådant energieffektivt nyttjande av byggmaterielen ger betydligt mindre uppvärmningskostnader.  

 

Burspråk i trä

 

 

 

 

 

 

 

Tätt uppifrån och snart klart för putsning


 

Så här skriver Trønder Avisa om bygget TRØNDER-AVISA 020527

 


 

FOTON FRÅN BOLLSTANÄS

 


 

© Resaro AB