PARHUS MED RESAROTEKNIK I BOLLSTANÄS, UPPLANDS VÄSBYFyra parhus (= 8 bostäder). Byggda efter Resaro's idéer.

Resaro's betongkonstruktioner i souterrängvåningen.

Golvvärme i två plan samt dynamiskt uteluftsintag för ventilation.

Allergiker bor här och mår bra!
F O T O G R A F I E RS A M M A N S T Ä L L N I N G

FABRIKEN
GRUND-
LÄGG-
NINGEN.

P R E F A B M O N T A G E T

BOTTEN-
BJÄLKLAG
OCH
VÄGGAR
VÄGGAR I
BOTTEN-
VÅNINGEN
MONTAGE


MELLAN-
BJÄLKLAG
och
Bottenvåning
ÖVERVÅNING
VÄGGAR
OCH TAK

BOTTEN-
VÅNINGENS
FASAD
PUTSAD

INSTALLA-
TIONER

 Klicka på fotografierna i sammanställningen ovanför för snabbtransport på sidan


FABRIKEN

BOTTENBJÄLKLAG

 

Integrerade upplagsbalkar för väggarna

Ett mellanbjälklags- element skymtar i bakgrunden. Färdigt att lyftas ur formen

Gott om plats för installationer

UPP TILL BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


GRUNDLÄGGNING
Grundläggning den kalla årstiden inget problem.
Snabb och lättarbetad grundläggning.
Dräneringslagret utlagt ovanpå en kraftig helsvetsad radontät presenning.

Den gröna duken skyddar tillfälligt mot frost.
Ett bärande värmeisolerings- skikt läggs ut på en noggrannt avjämnad grussträng runt ytterväggarna.
Isoleringen bär bottenbjälklaget vilket är fribärande liksom mellanbjälklaget.

Plana ytor utan nivåer ger snabb preparering.

Rätskivan visar noggrannheten.
Inre delarna av grunden isoleras.

Isoleringen omsluter både bottenbjälklaget nedåt och ytterväggarna utåt med konstant tjocklek.
Inga köldbryggor utåt mot vinterkylan eller nedåt mot berggrunden.

UPP TILL BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


 PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR
Bottenbjälklaget läggs ut.
Bottenbjälklagen för ett parhus
(två lägenheter)
på plats.
Bjälklagselemen-
tens skivor fixeras med svetsar till varandra.

Fogen fylls med bruk för samverkan mellan elementen och för att förhindra drag.
Väggarna fixeras med svetsbleck i nivå under golvytan.

Fogning med bruk i fogen mellan vägg och bjälklag samt i bottenbjälklagets längsfogar ger dragtäthet.
Dags för mellanbjälklaget.
Svetsblecken göms inuti mellanbjälklaget.

Väggarna fogas i vertikalskarvarna, vilka utformats som dubbelnot och fylls med expanderande fogbruk.

Dragtätt!
Här syns urtagen för bjälklagens upplagständer.

Bjälklagen ger en centrisk belastning på väggen under utan att verka böjande på denna.

Väggen ovanför vilar på undre väggens tänder vilka syns överst.
Även denna belastning verkar centriskt och utan böjande moment.

Utan böjande krafter på väggen kan betongskivan göras tunnare och mer isolering i väggarna får plats på utsidan av stommen.

Dessutom utan köldbryggor!

Ett sådant energieffektivt nyttjande av byggmaterielen ger betydligt mindre uppvärmningskostnader.

UPP TILL BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING
VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN MONTERAS

Ytterväggarna resta.

Dags för skiljeväggarna.
En av skiljeväggarna förses med mineralull för bättre ljuddämpning.
Snabb montering.

Lätta väggar.

Väggarna ställs i fogbruk vilket hårdnar och fungerar som upplag.

Detta förfarande ger också största täthet mot luftläckage
Finjustering.

Öppna balkar
ända ut till väggarna.
Noten i väggarna fylls med fogbruk

Dubbla not med ojämnheter ger bättre låsning mot skjuvrörelser.
Detalj av ytterhörn

Helt skilda husstommar ger bästa ljudklimat mellan bostäderna.

UPP TILL BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


PREFAB: MELLANBJÄLKLAG OCH BOTTENVÅNING
Mellanbjälklags- element försedda med upplagständer.

Gavelelement.

Uppläggning på elementskivan i stället för på balkarna ger fördelar.
Snabb montering.

Lätta bjälklag.

Öppna balkar
ända ut till upplagsväggarna.
Öppenhet för installationer inuti bjälklaget.

Bilden visar:
Öppning för trapphus med avväxlingsbalken gömd inuti bjälklaget.
Spalt för cirkulerande varmluft och ventilationsluft upp i bostaden.

U
tnyttjas för elkablar i ett nytt installationssystem.

Ger ström till flyttbara vägguttag ingående i det "fasta elsystemet".Mellanbjälklaget på plats.

Isoleringen täcker betongstommen med sin fulla tjocklek, ända nerifrån marken upp till övervåningens golvyta.

Inga köldbryggor.

Sparar energi.

Väggarnas tänder når upp en bit ovanför golvytan.

Bjälklagständerna kan vinkeländra sig "obehindrat" i det utrymme som skapats mellan undre och övre väggdelarna.

Bjälklagsskivan kan därmed göras tunnare utan att brytas sönder vid vinkelrörelser orsakade av belastning.
Cirkulerande varmluft i bjälklagen ger de boende "mjuk" golvvärme i bägge våningarna.

Temperatur- utjämning när stommen lagrar energi, sänker värmekostnaderna ytterligare.
På köpet ett betydligt bättre ljudklimat mellan våningarna.

UPP TILL BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


 

ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Ett dränerande gruslager med dräneringsrör nedanför berget säkerställer att vårsmältningen från det stora berget inte ställer till besvär

Knepigt tak, att lägga tegel på, med det osymmetriska takutsprånget.

Arkitekter tar ut svängarna.

3,6 m takhöjd.
U-värde 1,1

FOTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING
I N S T A L L A T I O N E R

AVLOPP
Avlopp från dusch och toalettstol samt tvättmaskin i bottenvåningen.

Åtkomligt i framtiden.
Gemensam genomföring för avlopp och frånluft till grunden genom bottenbjälklagets betongskiva
Avlopp från bad och toa från övervåningen dras osynligt inuti mellanbjälklaget.

Åtkomligt i framtiden.

ELINSTALLATIONER
Eldragningarna går mycket snabbt inuti bjälklaget.

Åtkomliga i framtiden.

INNERVÄGGAR & UNDERTAK

Bilden tagen i trapphuset. Visar innerväggarna enklade.
(Ena gipsskivan monterad)

Undertaket på stålreglar under Resarobjälklaget.

Idag vänder vi alltid bjälklagen med skivan nedåt. Installationerna går fortare och golvskivan läggs på utan att behöva skruvas.

Elkablar för trappbelysning.

(En stålregel står lutad i hörnet)

VÄRME- OCH VENTILATIONSAGGREGAT
Grovfilter.

All cirkulationsluft tillsammans med ventilationsluften passerar två stycken filter innan den kommer in i bostaden.

Grovfiltret rengörs enkelt ca en gång i månaden genom att ta ut det och skölja det med duschen.

En tryckvakt talar om när det är dags.


Finfilter:

Påsfilter med standarddimensioner och stora filterytor.

Finfiltret, som du själv bestämmer finhetsgraden på, behöver bytas ca en gång vart annat år.

Snabbkopplingssystem underlättar bytet.

All smuts som fastnar i filtren slipper du inandas.

Plats finns för alternativt elektrostatfilter.
Nya filtertyper av Gore Tex som kan tvättas och återanvändas är under utveckling.TILL BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING

 

FABRIKEN

 

GRUNDLÄGGNING

 

PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

 

PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

 

REFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

 

ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

 

INSTALLATIONER


 

© RESARO AB