RESARO TVÅ-KANALSSYSTEM MED LUFTINTAG

FRÅN VIND ELLER UNDER YTTERTAKSTÄCKNING

Värme och ventilationssystem i princip.

REN INOMHUSLUFT OCH LÅG VÄRMEFÖRBRUKNING

Vintertid
Uteluften sugs in från vindsutrymmet eller under yttertakets ytmateriel.

Spalten bakom ev. träpanel utnyttjas också till förvärmning av uteluften.

Detta utförande fungerar som solfångare och sparar energi.

Uteluften blandas med cirkulationsluften inomhus och renas i två filter. Med denna process uppnås en mycket ren inomhusluft.

Ute- och inneluften blandas och ges rätt temperatur innan den cirkuleras i huset.


VARMA GOLV

Den varma cirkulationsluften leds in i bjälklaget och kommer in i rummen bakom golvsocklarna längs alla yttervägger. Denna teknik ger varma golv.

Frånluften blåses ut i marken under huset och bildar en värmekudde, som bidrar till att minska värmeförbrukningen.


ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE

Varmt och skönt utan värmeelement där dammet samlas bakom

 

 

RESAROSYSTEMET MED DYNAMISKT UTELUFTSINTAG

 

RESAROSYSTEMET MED DYNAMISKT UTELUFTSINTAG

Uteluften sugs in genom takets värmeisolering, vilken fungerar både som ett första filter och som värmeväxlare, samtidigt som den värms av den uppåtgående värmen som annars går rätt ut genom taket.

Detta kallas Dynamiskt uteluftsintag och sparar energi.

Uteluften blandas med cirkulationsluften inomhus och renas ytterligare i två filter. Med denna process uppnås en mycket ren inomhusluft.

Ute- och inneluften blandas och ges rätt temperatur innan den cirkuleras runt och når hela huset.


KONTINUERLIG FILTRERING

Hela husets inneluft passerar två till tre gånger per timme genom filtren. Detta ger ett enastående fint inneklimat.

Allergiker som bor i Resarohus mår bra hemma.


ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE

är också viktigt för allergiker. Det fina dammet samt pollen tar filtren hand om.


Vill Du veta mer om om "Dynamiskt uteluftintag"
(Kort information, textbilaga)

   RESARO-systemet: en totallösning som
ger byggaren lägre byggkostnader

Totalkostnaden, avgör lönsamheten för ett byggprojekt. Inte enbart en jämförelse mellan olika typer av husgrunder, t.ex en platta på mark med värmeslingor eller ett fribärande bjälklag på kantbalkar.
Man måste även ta med installationskostnader, rationella byggmetoder samt funktioner hos olika byggkomponenter.


och ger kunden lägre
boendekostnader.

Boendekostnaderna där kostnader för uppvärmning, underhåll och även försäkringar räknas, är av avgörande intresse för den boende, inte enbart en jämförelse mellan huspriser.


RESAROBJÄLKLAGET's HEMSIDA

RESARO VÄGGELEMENT


TEXTBILAGOR

RESARO- systemet löser flera av dagens
allvarligaste byggproblem

Information om RESARO- systemet
för villor Fakta för HUSKÖPARE


© RESARO AB