MOBILSIDORMOBILSIDORRESARO EN FUKTSÄKER, ENERGISMART, ENERGIEFFEKTIV BYGGMETOD

UPPFYLLER, MED GOD MARGINAL, KRAVEN FÖR PASSIVHUS TÄTHET MOT DRAG OCH ENERGIÅTGÅNG. SUPERISOLERAD BOSTAD

CIRKULERANDE VENTILATIONSLUFT

FILTRERAD REN INNELUFT ALLERGIKERVÄNLIGT

MJUK GOLVVÄRME I ALLA VÅNINGAR

DET ÄR INTE DYRARE ATT BYGGA EN ARKITEKTRITAD VILLA, RESARO, ÄN ATT BYGGA ETT KATALOGHUS

OCH DU FÅR ETT STENHUS ÖVERLÄGSNA KOMFORT OCH KVALITET

SMÅHUS, KONTOR, BARNSTUGOR, FÖRSKOLOR OCH FLERBOSTADSHUS


RESAROVILLOR MED FOTON OCH BILDERVill Du äga ett hus med.......

Patenterat lågtemperatursystem med mjuk värme i golven, i bottenvåningen, eller i båda planen.

En välventilerad bostad. Filtrerad och renad uteluft för ventilation.

Med enkel möjlighet till avkylning av övervåningen och därmed även resten av huset, heta sommardagar.

Ingen risk för mögelbildning i stommen. Inte heller i ytterväggen vid duschen eller bakom köksskåpen.

En enkel värme och ventilationsinstallation.

Förenklad ledningsdragning för el, vatten och avlopp.

Unik åtkomlighet av installationerna i all framtid.

Flyttbara eluttag längs ytterväggarna.

Lägre boendekostnader, med
Lägre försäkrings och finansieringskostnader på grund av
Ett säkert och miljöanpassat byggande

Stor flexibilitet, med möjlighet till att i ett sent läge påverka planlösningen.


.......... I så fall föreslår vi att Du ägnar några minuter åt RESAROSYSTEMETS HEMSIDA

Njut av ett energisnålt boende med mjukvarma golv på vintern.

Njut av ett drägligt klimat inomhus när temperaturen håller sig kring 35 grader på sommaren.

Känn hur dina luftvägar vidgas när du kommer hem.

 
RESARO VÄGGELEMENT

Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelement och bjälklagselement.

Vertikala laster leds centriskt in i väggens betongskiva.

Eliminerar behovet av vertikala T-balksliv i de bärande väggarna.

Därmed försvinner köldbryggorna i ytterväggarna. Passivhus.

Fyrvåningshus kan byggas med endast 100 mm tjock betongskiva

Ger möjlighet till förenklat gjutförfarande och sparar armering.

 

Resaro superisolerade yttervägg är 400 mm tjock. Sammma tjocklek på isoleringen hela vägen från grund till tak. (300 mm)

Även vid upplagszonen vid mellanbjälklagen.

U-värde mindre än 0,1 W/kvm grad. Putsad fasad.

En träreglad vägg blir över 700 mm tjock för samma U-värde!

 

Lägg gärna märke till spegelbilden i betongväggen

- Nu levererar vi ytor som inget annat företag kan konkurrera med.

 

RESARO's TEKNIKSIDA RESAROVÄGGEN

 
RESARO BJÄLKLAGSELEMENT

Betongelement i fackverkskonstruktion, med patenterat balkliv, för gjutning av flänsar och elementskiva i samma arbetsmoment

Gott om utrymme för kanal- och rördragning inuti bjälklaget, även tvärs, utan håltagning.

Stora spännvidder.

Eliminerar normalt behovet av hjärtvägg.

 

RESARO's TEKNIKSIDA

 

 

 

 

Ventilationsspalt

&

Flyttbart vägguttag


Civ. Ing. George Wegler

Skapare av Resarosystemen

Foto från Tyresövillan.

 
RESARO VARMGRUND, TAR VARA PÅ FRÅNLUFTENS ENERGI

Med Resaroelement i grunden i stället för platta på mark får du många av Resaro's fördelar i ett trähus.

Bottenbjälklag under montage.

Bottenbjälklaget färdigmonterat.

Fler bilder, se Tyresövillan

MÅNGA RESAROVILLOR ÄR FÄRDIGSTÄLLDA AV HUSÄGARNA "SJÄLVBYGGARE" MED HJÄLP AV LOKALA HANTVERKARE OCH EGET ARBETE AV VARIERANDE MÄNGD.

 

DU KÖPER DIREKT FRÅN FABRIK.
RESARO RITAR GRUND OCH INSTALLATIONER SAMT KONSTRUKTIONSRITNINGAR FÖR TILLVERKNING.
RESARO HJÄLPER TILL MED MONTAGET AV STOMMEN OCH RÅDGIVNING UNDER BYGGET.

 

RESAROVILLOR MED FOTON OCH BILDSPEL

RESARO AB
Storvretsvägen 39
142 31 Skogås
Tel 08 5413 7800
Mob 070 723 3090
Email: resaro@resaro.se
Civ. Ing. George Wegler

SE: https://resaro.se

RESAROVILLOR MED FOTON OCH
BILDER

 

MOBILSIDOR
English
Français
Polish

 

© RESARO AB