English


Français


Svenska


RESARO
PRESENTATION
Slideshow
11,2 MByte
PowerPoint pps-file

POLISH TEXT

PC: Push the "F5"-button
and
operate with the arrow buttons

SYSTEM ENERGETYCZNY RESARO DO WILLI, BIUR, SZKÓL, I WIELORODZINNYCH DOMÓW

RESARO SUPER INSULATED CONCRETE HOUSES

BUILD YOUR OWN PASSIVE HOUSE

RESARO ENERGY SYSTEM FOR SMALL HOUSES, DAY-CARE CENTRES, OFFICES AND APARTMENT HOUSES

SYSTEM ENERGETYCZNY RESARO DO WILLI, BIUR, SZKÓL, I WIELORODZINNYCH DOMÓWRESARO AB, oferujemy system prefabrykatów budowlanych:

- zapewniajàcy przyjemne ciepo w podlogach, przede wszystkim na parterze, ale dzialajàce równiez na pozostalych poziomach,

- gwarantujàcy dobre przewietrzone mieszkanie z przefiltrowanym i oczyszczonym powietrzem z zewnàtrz,

- umozliwiajàcy schladzanie powietrza na górnym pietrze i tym samym równiez w innych czesciach domu, w goràce dni letnie,

- eliminujàcy ryzyko powstania grzyba w fundamentach, czy tez w scianach zewnetrznych lazienki albo za szafkami w kuchni,

- umozliwiajàcy proste i praktyczne prowadzenie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej,

- z zrównoczesnym otwarciem dostepu do instalacji w celu konserwacji,

- z mozliwoscià przesuwania kontaktów elektrycznych wzdluz scian zewnetrznych.

- zapewniajàcy niskie koszty utrzymania budynku

- z mozliwoscià wprowadzenia modyfikacji nawet w zaawansowanej fazie projektu architektonicznego.

Zastosowanie elementów budowlanych RESARO jest tansze niz budowa domu z systemem tradycyjnego ogrzewania centralnego i jest równiez znacznie tansze niz systemy ogrzewania podlogowego wyposazone w tradycyjne zwoje prowadzàce goràcà wode pod podogà.


ELEMENT RESARO

Element betonowy konstrukcji szkieletowej, z opatentowanym rodnikiem, przygotowany do jednoczesnego odlewu stopki i plyty.

Nie wymaga spawania.

Nie ma ryzyka pekniecia spawania.

Pomiedzy podlogà a plytà betonowà jest wystarczajàco duzo miejsca na polozenie instalacji we wszystkich kierunkach; instalacji zarówno elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz systemu centralnego odkurzania.

Mozliwoç stosowania duzych rozpietosci.

Eliminuje potrzebe dodatkowych scian nosnych.

[DANE TECHNICZNE | ELEMENT RESARO ]


ELEMENT SCIENNY RESARO

Jednolicie odlany element scienny wraz z umocowanà izolacjà.

Nowy, opatentowany sposób làczenia prefabrykowanych elementow scian i belek.

Wertykalne obciàzenia prowadzone centrycznie w betonowych plytach sciennych.

Eliminuje potrzebe wertykalnego belkowania T w scianach nosnych.

W ten sposób zanikajà mostki termiczne w scianach zewnetrznych.

Czteropietrowy budynek mozna budowaç z betonowej plyty o grubosci 100 mm.

Daje mozliwosç latwych odlewów i zaoszczedza na zbrojeniu.

 

[DANE TECHNICZNE SCIANY RESARO]
WYSTEPUJACYCH W DZISIEJSZYM BUDOWNICTWIELOAD THE
RESARO
BROCHURE,
SUMMARY OF
THE HOME PAGES

SIX A4
PAGES
IN COLOUR,
ENGLISH TEXT


You need Acrobat Reader to be able to read these documents.RESARO
BROCHURE

MACINTOSH AND PC
RESAROen.pdf (340 Kbytes)
If you use this link and you have Acrobat,
the document will be opened in your browser.


PC
RESAROen.pdf.zip (291 Kbytes)
Loads the document in zip format.

PC
RESAROen.pdf (340 Kbytes)
For downloading the PDF file:
Click at the right mouse button and choose
"Save Target As".

PHOTO
ALBUM

MACINTOSH AND PC
found_en.pdf (243 Kbytes)
pref0_en.pdf (291 Kbytes)
pref1_en.pdf (243 Kbytes)
pref2_en.pdf (340 Kbytes)
pref3_en.pdf (146 Kbytes)
inst1_en.pdf (243 Kbytes)

ALL PHOTO PAGES
PC
photo_en.zip (1,1 Mbytes)
PROBLEM
SOLUTION

MACINTOSH AND PC
bggpr_en.pdf
(109 Kbytes)
If you use this link and you have Acrobat,
the document will be opened in your browser.

PC
bggpr_en.zip (75 Kbytes)
Loads the document in zip format.

PC
bggpr_en.pdf (109 Kbytes)
For downloading the PDF file:
Click at the right mouse button and choose
"Save Target As".
RESARO AB w oparciu o nowà wiedze oraz kreatywnosç tworzy nowe rozwiàzania dla budownictwa, w celu polepszenia funkcjonalnosci oraz nizszego zuzycia energii dla powszechnie stosowanych form mieszkaniowych.

Firma udoskonala zarówno metody dla rozwoju w okreslonym zakresie jak i podzespolow, które umozliwiàja przeprowadzenie projektu. Dzialnosç przedsiebiorstwa obejmuje patentowanie nowosci, oferowanie na rynku licencji oraz swojej wiedzy, a takze kreowanie grup podwykonawców.

RESARO AB
Storvretsv. 39
142 31 Skogas
Tel +468 5413 7800
Mobil +4672 723 4250
Email: info@resaro.se
mgr inz. George Wegler

technika | system dla willi | budowy | foto (Eng) | info (Eng) | Problem solution (Eng)RESARO AB POSZUKUJE SPRZEDAWCÓW I INWESTORÓW, KTÓRZY CHCA EKSPLOATOWANIA SYSTEMU RESARO

 © RESARO AB