Rysunek pokazuje zasade dzialania systemu energetycznego i systemu budownictwa.

Nie jest on natomiast rysunkiem konstrukcyjnym.


SYSTEM RESARO
OPIS TECHNICZNY

RESARO AB Tel +468 5413 7800, Email: info@resaro.se