PARHUS MED RESAROTEKNIK I BOLLSTANÄS, UPPLANDS VÄSBY

Ö V E R V Å N I N G: V Ä G G A RO C HT A KM O N T E R A D E

3,6 m takhöjd.
U-värde 1,1


Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB