PARHUS MED RESAROTEKNIK I BOLLSTANÄS, UPPLANDS VÄSBY

M E L L A N B J Ä L K L A GO C HB O T T E N V Å N I N G

Mellanbjälklags- element försedda med upplagständer.

Gavelelement.

Uppläggning på elementskivan i stället för på balkarna ger fördelar.
Snabb montering.

Lätta bjälklag.

Öppna balkar
ända ut till upplagsväggarna.
Öppenhet för installationer inuti bjälklaget.

Bilden visar:
Öppning för trapphus med avväxlingsbalken gömd inuti bjälklaget.
Spalt för cirkulerande varmluft och ventilationsluft upp i bostaden.

U
tnyttjas för elkablar i ett nytt installationssystem.

Ger ström till flyttbara vägguttag ingående i det "fasta elsystemet".Mellanbjälklaget på plats.

Isoleringen täcker betongstommen med sin fulla tjocklek, ända nerifrån marken upp till övervåningens golvyta.

Jämför figur
sektion av
Resarovägg och grund


Inga köldbryggor.

Sparar energi.

Väggarnas tänder når upp en bit ovanför golvytan.

Bjälklagständerna kan vinkeländra sig "obehindrat" i det utrymme som skapats mellan undre och övre väggdelarna.

Bjälklagsskivan kan därmed göras tunnare utan att brytas sönder vid vinkelrörelser orsakade av belastning.
Cirkulerande varmluft i bjälklagen ger de boende "mjuk" golvvärme i bägge våningarna.

Temperatur- utjämning när stommen lagrar energi, sänker värmekostnaderna ytterligare.
På köpet ett betydligt bättre ljudklimat mellan våningarna.


Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB