PARHUS MED RESAROTEKNIK I BOLLSTANÄS, UPPLANDS VÄSBY

V Ä G G A RIB O T T E N V Å N I N G E NM O N T E R A S

Ytterväggarna resta.

Dags för skiljeväggarna.
En av skiljeväggarna förses med mineralull för bättre ljuddämpning.
Snabb montering.

Lätta väggar.

Väggarna ställs i fogbruk vilket hårdnar och fungerar som upplag.

Detta förfarande ger också största täthet mot luftläckage
Finjustering.

Öppna balkar
ända ut till väggarna.
Noten i väggarna fylls med fogbruk

Dubbla not med ojämnheter ger bättre låsning mot skjuvrörelser.
Detalj av ytterhörn

Helt skilda husstommar ger bästa ljudklimat mellan bostäderna.


Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB