PARHUS MED RESAROTEKNIK I BOLLSTANÄS, UPPLANDS VÄSBY

B O T T E N B J Ä L K L A GO C HV Ä G G A R

Bottenbjälklaget läggs ut.

Lägg märke till spalten under elementen i den inre delen av grunden.

Elementen hänger "fritt"
Bottenbjälklagen för ett parhus
(två lägenheter)
på plats.
Bjälklagselemen-
tens skivor fixeras med svetsar till varandra.

Fogen fylls med bruk för samverkan mellan elementen och för att förhindra drag.
Väggarna fixeras med svetsbleck i nivå under golvytan.

Fogning med bruk i fogen mellan vägg och bjälklag samt i bottenbjälklagets längsfogar ger dragtäthet.
Dags för mellanbjälklaget.
Svetsblecken göms inuti mellanbjälklaget.

Väggarna fogas i vertikalskarvarna, vilka utformats som dubbelnot och fylls med expanderande fogbruk.

Dragtätt!
Här syns urtagen för bjälklagens upplagständer.

Bjälklagen ger en centrisk belastning på väggen under utan att verka böjande på denna.

Väggen ovanför vilar på undre väggens tänder vilka syns överst.
Även denna belastning verkar centriskt och utan böjande moment.

Utan böjande krafter på väggen kan betongskivan göras tunnare och mer isolering i väggarna får plats på utsidan av stommen.

Dessutom utan köldbryggor!

Ett sådant energieffektivt nyttjande av byggmaterielen ger betydligt mindre uppvärmningskostnader.


Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB