Byggprojekt:

Bygg-Element Stjørdal
uppför en trevåningsvilla i Stjørdal, Norge

P R E F A B M O N T A G E

Bottenbjälklaget läggs ut på ett lager cellplast.
Källarvåningens väggar monteras stående på bottenbjälklaget på en hylla av inbyggda förstärkande kantbalkar.

Källarvåningen inte dyrare än en övervåning med Resaro- systemet.

Fullvärdig bostad med varma golv.

Väggar med fastgjuten väggisolering.

Konstverk i betong

Cellplatsen putsas utvändigt

Entréplanet

Tak och väggar färdiga för målning eller tapetsering.

Alla installationer görs inuti bjälklagen.

Dolda men åtkomliga.

Bjälklagens upplagständer passar i väggarnas urtag

Bjälklagen ger en centrisk belastning på väggen under utan att verka böjande på denna.

Väggen ovanför vilar enbart på undre väggens tänder.

Detalj av uppläggnings- tänderna.

"Laxstjärt- formade" urtag och tänder eleminerar behovet av ståldubbar.

Ger elastisk uppläggning utan betongkontakt.

Ger mindre ljudöverföring
All belastning på väggen verkar centriskt och utan böjande moment.

Utan böjande krafter på väggen kan betongskivan göras tunnare och mer isolering i väggarna får plats på utsidan av stommen med bibehållen väggtjocklek.

Dessutom utan köldbryggor i isoleringen!

Ett sådant energieffektivt nyttjande av byggmaterielen ger betydligt mindre uppvärmningskostnader.
  Burspråk i trä
  Tätt uppifrån och snart klart för putsning

Fler (stora) bilder från Resells villa VILLA RESELL


Fler foton Lerviksvillan FOTOGRAFIER 2


FOTON FRÅN NORGE's BYGGNATION

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS


© Resaro AB