Lervik Österåker

Ö V E R V Å N I N G E N
 

RESARO har tillsammans med CSCE AB konstruerat ett unikt ramverk för övervåningen.

Trots den moderata taklutningen på 38 grader och det låga vägglivet vid takfoten, har vi en takhöjd på närmare tre meter i nock.

Takkonstruktionen ställs på en runtomgående syll.

Ångspärren för övervåningen kläms fast med kitt och fjädrande mellanlägg.

Frånluftsfläkten får då full kontroll.

Tjuvdrag tolereras inte

 

Villor, med konventionella takkonstruktioner, i den här typen av övervåningar brukar vara mycket dåligt isolerade!

Otätheter vid takfoten och mycket tunn isolering är legio.

  Här har vi tillsammans med MACO-Dach skapat ett välisolerat tak då vi kombinerat MACO-Dach's 170 mm tjocka isoleringsflak av cellplast med konventionell mineralullsisolering
 

MACO-Dach's isolering tjänar även som underlag att gå på vid uppreglingen som sker direkt på takstolarna (eg.takramarna)

Takutsprång samt takfot kläs med panel för att dölja cellplasten underifrån

 

Detalj av MACO-Dach isolering.

Takpannorna läggs direkt på cellplasten som är präglade för uppläggningen, liksom för vattenavrinningen

Vi har i dessa våningsdelar inte använt några åsar eller limträbalkar i takkonstruktionen.

 

Alla laster från övervåningen bärs upp av ytterväggarnas betongskivor.

Inga invändiga pelare eller avväxlingsbalkar har behövts för att bära upp takkonstruktionen.

Bottenvåningen har heller inga bärande innerväggar utan full frihet finns kvar i planeringen.

   
 K O N S T R U K T I O N  
 

 

Avancerade konstruktionslösningar och nytänkande är Resaro's specialitet

 

Den invändiga mineralulls-
isoleringan infogas mellan takramarna.

Ångspärren bildar ett helt obrutet lager ända upp till nock utan läckor.

Självdrag genom otätheter är inget att önska sig, då det inverkar menligt på komforten och ger dålig värmeekonomi.

All ventilationsluft passerar genom värmeaggregatet och cirkuleras in överallt i bostaden.

   
 I N S T A L L A T I O N E R  
 

Installationerna kräver ett minimum av projektering.

En viktig tidsbesparing och minskar behovet av samordning mellan olika entreprenörer.

Även ventilationskanalerna döljs i mellanbjälklaget

Vattenledningar läggs i slangar som enkelt dras inuti bjälklagen. Minskar kostnader!

Flyttbara eluttag längs ytterväggarna.

I denna villa har vi endast tre apparatdosor ingjutna i ytterväggarna: Vid entré och utgång till uteplats, där det saknas anslutande innerväggar.

Färdigt för målning. Nedre panelbrädan spikas när sockelbeklädnaden är klar.

En vacker villa som väl passar in i den gamla miljön i grannskapet.

Vem kan utifrån ana att villan är byggd i gedigen betong med "Östermalmsegenskaper" vid värmeböljor och med energisparande lagom tung stomme vid kall väderlek.

Med "mjuk golvvärme" och till en byggkostnad som idag inte överstiger andra byggares. Men med en boendekvalitet som är överlägsen dagens konventionella byggnation, med omvittnat bra förhållanden för våra boende med allergiska reaktioner.

Hemma kommer de undan sina dammallergi- och astmabesvär.


Fler foton Lerviksvillan FOTOGRAFIER 1


FOTON FRÅN NORGE's BYGGNATION

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS


© RESARO AB