Fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm.

I N S T A L L A T I O N E R

AVLOPP
Avlopp från dusch och toalettstol samt tvättmaskin i bottenvåningen.

Åtkomligt i framtiden.
Gemensam genomföring för avlopp och frånluft till grunden genom bottenbjälklagets betongskiva
Avlopp från bad och toa från övervåningen dras osynligt inuti mellanbjälklaget.

Åtkomligt i framtiden.

ELINSTALLATIONER
Eldragningarna går mycket snabbt inuti bjälklaget.

Åtkomliga i framtiden.

INNERVÄGGAR & UNDERTAK
Bilden tagen i trapphuset, visar innerväggarna enklade.
(Ena gipsskivan monterad)

Undertaket på stålreglar under Resarobjälklaget.

Elkablar för trappbelysning.
(En stålregel står lutad i hörnet)

VENTILATIONSAGGREGAT
Grovfilter.

All cirkulationsluft tillsammans med ventilationsluften passerar två stycken filter innan den kommer in i bostaden.

Grovfiltret rengörs enkelt ca en gång i månaden genom att ta ut det och skölja det med duschen.

En tryckvakt talar om när det är dags.


Finfilter:

Påsfilter med standarddimensioner och stora filterytor.

Finfiltret, som du själv bestämmer finhetsgraden på, behöver bytas ca en gång vart annat år.

Snabbkopplingssystem underlättar bytet.

All smuts som fastnar i filtren slipper du inandas.

Plats finns för alternativt elektrostatfilter.
Nya filtertyper av Gore Tex som kan tvättas och återanvändas är under utveckling.


Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB