PARHUS MED RESAROTEKNIK I BOLLSTANÄS, UPPLANDS VÄSBY

F O T O G R A F I E RS A M M A N S T Ä L L N I N G


FABRIKEN
GRUND-
LÄGG-
NINGEN.

 

P R E F A B M O N T A G E T

BOTTEN-
BJÄLKLAG
OCH
VÄGGAR
VÄGGAR I
BOTTEN-
VÅNINGEN
MONTAGE


MELLAN-
BJÄLKLAG
och
Bottenvåning

ÖVERVÅNING
VÄGGAR
OCH TAK

BOTTEN-
VÅNINGENS
FASAD
PUTSAD

STÖRRE
BILD ?

INSTALLA-
TIONER


Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB