PARHUS MED RESAROTEKNIK I BOLLSTANÄS, UPPLANDS VÄSBY

G R U N D L Ä G G N I N G

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.
Snabb och lättarbetad grundläggning.
Dräneringslagret utlagt ovanpå en kraftig helsvetsad radontät pressenning.

Den gröna duken skyddar tillfälligt mot frost.
Ett bärande värmeisolerings- skikt läggs ut på en noggrannt avjämnad grussträng runt ytterväggarna.
Isoleringen bär bottenbjälklaget vilket är fribärande liksom mellanbjälklaget.

Plana ytor utan nivåer ger snabb preparering.

Rätskivan visar noggrannheten.
Inre delarna av grunden isoleras.

Isoleringen omsluter både bottenbjälklaget nedåt och ytterväggarna utåt med konstant tjocklek.
Inga köldbryggor utåt mot vinterkylan eller nedåt mot berggrunden.Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB