RESAROELEMENTET, BYGGELEMENT I BETONGBOTTENBJÄLKLAG

ELEMENT MED SKIVAN VÄND NEDÅT I GRUNDEN

INTEGRERADE UPPLAGSBALKAR FÖR VÄGGARNA

Mellanbjälklaget skymtar i bakgrunden.
Färdigt att lyfta ur formen.DETALJ
GOTT OM UTRYMME FÖR KANAL- OCH RÖRDRAGNING. ÄVEN TVÄRS ELLER DIAGONALT, UTAN HÅLTAGNING.


Fotografier INSTALLATIONER

Fotografier PREFAB: ÖVERVÅNING VÄGGAR OCH TAK

Fotografier PREFAB: MELLANBJÄLKLAG (och Bottenvåning)

Fotografier PREFAB: VÄGGAR I BOTTENVÅNINGEN

Fotografier PREFAB: BOTTENBJÄLKLAG OCH VÄGGAR

Fotografier GRUNDLÄGGNING

Fotografier FABRIKEN

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS SAMMANSTÄLLNING


© RESARO AB